Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/07
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
- art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
- Dziennik ustaw z dnia 08 grudnia 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.),
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie wypisu o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie (druk w załączeniu,
- mapa terenu z zaznaczoną nieruchomością (jakakolwiek, byleby można było zlokalizować położenie nieruchomości)
Opłaty
Opłata skarbowa:
a) od wypisu:
- do 5 stron - 30 zł
- powyżej 5 stron - 50 zł
b) od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą
część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
- nie więcej niż - 200 zł

Opłatę można wpłacić do kasy urzędu gminy (pok. nr 11 prawe skrzydło budynku) lub na konto Urząd Gminy Lanckorona, Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska
Nr konta: 08 8119 0001 0000 0547 2000 0010
Termin załatwienia sprawy
do 7 dni
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 7, I piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
nie przysługuje
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 14.11.2012 r.

Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer