Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

Nazwa usługi
Rejestracja psa rasy uznanej za agresywną
Referat
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
Numer karty informacyjnej
IR/15
Wzór karty do pobrania
pobierz
Podstawa prawna
1. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)
3. Art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa uznanej za agresywną. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o szczepieniach (kserokopia książeczki szczepień).
Opłaty
brak opłat
Termin załatwienia sprawy
do 30 dni od dnia złożenie wniosku
Sprawę załatwia
Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Lanckoronie
ul. Krakowska 473, pok. nr 6, I piętro
tel/fax (33) 876-35-95, 876-35-69
e-mail sekretariat@lanckorona.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
Dodatkowe informacje
Data aktualizacji: 15.11.2012 r.