Nie masz poprawnie zainstalowanego odtwarzacza flash.
Zainstaluj ze strony http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

Wykaz usług świadczonych przez Urząd Gminy Lanckorona

.aaa

numernazwa karty 
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
IR/06Wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennegoszczegóły
IR/07Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoszczegóły
IR/08Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomościszczegóły 
IR/09Rozgraniczenie nieruchomościszczegóły
IR/10Ustalenie numeracji porządkowej nieruchomościszczegóły
IR/11Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychszczegóły 
IR/12Wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowychszczegóły 
IR/13Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na imprezach odbywających się na świeżym powietrzuszczegóły 
IR/14Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewówszczegóły
IR/15Rejestracja psa rasy uznanej za agresywnąszczegóły
IR/16Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowymszczegóły
IR/17Przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy w formie darowiznyszczegóły 
IR/18Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowymszczegóły
IR/19Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lanckoronaszczegóły
URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
USC/01Zgłoszenie urodzenia dzieckaszczegóły 
USC/02Nadanie dziecku nazwiska męża matkiszczegóły 
USC/03Zawarcie związku małżeńskiego (przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)szczegóły 
USC/04Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicąszczegóły 
USC/05Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiegoszczegóły 
USC/06Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicąszczegóły 
USC/07Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe)szczegóły 
USC/08Ustalenie i odtworzenie akt stanu cywilnegoszczegóły 
USC/09Oświadczenie o uznaniu dzieckaszczegóły
USC/10Rejestracja zgonuszczegóły 
USC/11Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnegoszczegóły
USC/12Zmiana imienia lub nazwiskaszczegóły 
USC/13Jubileusz pożycia małżeńskiego - 50 lecieszczegóły 
USC/14Pierwszy dowód osobisty osoby, która ukończyła 18 latszczegóły 
USC/15Dowód osobisty dla osoby małotetniejszczegóły 
USC/16Wydawanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowych, adresowych, zniszczenia, utraty lub upływu terminu ważności (po 10 latach)szczegóły 
USC/17Zaświadczenie o utracie dowodu osobistegoszczegóły 
USC/18Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnejszczegóły 
USC/19Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stałyszczegóły 
USC/20Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowyszczegóły 
USC/21Poświadczenie zameldowania na pobyt stały w dniu zameldowaniaszczegóły 
USC/22Poświadczenie wymeldowania z pobytu stałego w dniu wymeldowaniaszczegóły 
USC/23Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcyszczegóły 
USC/24Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiąceszczegóły 
USC/25Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcyszczegóły 
USC/26Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiąceszczegóły 
USC/27Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowychszczegóły
REFERAT ORGANIZACYJNY
OR/02Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnejszczegóły
OR/03Udostępnienie informacji publicznejszczegóły
OR/04Odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Odpis decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczejszczegóły
OR/05Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczejszczegóły
OR/06Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejszczegóły
REFERAT FINANSOWY
FN/01Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku rolnego od osób fizycznychszczegóły 
FN/02Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznychszczegóły 
FN/03Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość podatku leśnego od osób fizycznychszczegóły 
FN/04Zaświadczenie o stanie majątkowym oraz niezaleganiu w podatkachszczegóły